houtworm bestrijding

Houtaantasters: 
Houtaantasters tasten letterlijk, zoals het woord al zegt, uw hout aan! Dit is alleen nog te stoppen door deze professioneel te bestrijden. Zonder bestrijding zullen zij uw pand blijven “opeten” met alle gevolgen van dien. Voordat men tot bestrijding overgaat, is het verstandig om eerst te laten vaststellen of u met een actieve aantasting te maken heeft. Hierbij kan Gerdon u terzijde staan. Na de grondige inspectie zullen wij u een vrijblijvend advies uitbrengen. Wij zullen u aangeven met welke houtaantaster u te maken heeft. Bijv. houtworm of boktor. Ook adviseren wij u over de risico´s hiervan, indien er niet tot curatieve bestrijding wordt overgegaan. Ook kan er een preventieve behandeling tegen houtaantasters uitgevoerd worden. Indien er geadviseerd wordt om een behandeling uit te laten voeren, zullen wij informeren over de uit te voeren werkzaamheden. Indien men met onbehandeld hout te maken heeft, is het vaak afdoende om het hout te laten spuiten, wanneer men te maken heeft met geverfd hout wordt het geheel wat bewerkelijker, en zal er gekozen worden voor injecteren/pluggen. Ook het reinigen van alle te behandelen delen is zeer belangrijk. Deze werkzaamheden kan Gerdon geheel voor u verzorgen.

Gerdon gebruikt uitsluitend wettelijk toegestane bestrijdingsmiddelen!
Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden die betrekking hebben op houtverduurzaming is een garantie periode van 10 jaar van kracht.
Het garantie certificaat wordt op het adres uitgeschreven zodat bij eventuele tussentijdse verkoop de garantie termijn van 10 jaar na uitvoering toch van kracht blijft. Gerdon is ruim 10 jaar actief in ongediertebestrijding. Uiteraard zijn onze medewerkers VCA en E.V.M. gediplomeerd.

De huisboktor: (Hylotrupes bajulus L.)

Uiterlijk:
– Imago (volwassen exemplaar) 1-2,5 cm, bruinzwart
  met 2 grijsachtige vlekken.

– Larve (worm) tot ca. 3 cm lengte, geelachtig wit,
  goed ontwikkelde kaken.

 Ontwikkeling en leefwijze:
Tast vooral spinthout aan van naaldhoutsoorten.
– Kevers komen tevoorschijn in de zomer, vrouwtje legt ca. 200 eieren.
– Ontwikkeling van ei tot image ligt tussen de 3 en 11 jaar.
– Larve kan men soms horen knagen.
– Uitvliegopeningen ovaal (6-9 mm). gewoonlijk met een gerafelde rand.
– Boormeel vertoont cilindrische deeltjes. (korte ronde staafjes met
  grof poeder).

 Bestrijding:
– Inspecteren op aanwezigheid, eventueel gangen openleggen
  en boormeel verwijderen.

– Indien noodzakelijk hout injecteren (gelakt, gebeitst en/of
  geschilderd hout)
Alleen chemische bestrijding is tot nu toe effectief gebleken.

Preventie:
Loofhout of verduurzaamd naaldhout toepassen.
Bij toepassing naaldhout dit zorgvuldig schilderen of lakken zodat er geen eitjes op het houtoppervlak gelegd kunnen worden.

De gewone houtwormkever (Anobium punctatum Degeer)

Uiterlijk:
– Imago (volwassen exemplaar) 2,5-5 mm, donkerbruin,
  gewelfd halsschild.

– Larve (worm) tot ca. 6 mm lengte, geelachtig, licht gekromd.

Ontwikkeling en leefwijze:
Tast zowel loof- als naaldhout aan, binnen en buiten gebouwen.
– Kevers vliegen in de zomer uit. Vrouwtje legt 20-40 eitjes.
– Ontwikkeling van ei tot imago is ongeveer 3 jaar.
  Uitvliegopeningen rond (1-2 mm). 

– De structuur van het boormeel is korrelig.

Bestrijding:
– Inspecteren op aanwezigheid, alleen hout zonder verf en laklaag
  zijn te behandelen.
Indien noodzakelijk hout injecteren (gelakt, gebeitst en/of
  geschilderd hout)

– Chemische bestrijding is noodzakelijk, alleen meubelen kunnen
  worden begast in een speciale gassingsinstallatie.

Schade:
Gewone houtwormkevers komen voornamelijk voor in zowel loof-
als in naaldhout dat in gebouwen verwerkt is.
Schade aan balken/
spanten, houten vloeren, meubelen, beeldhouwwerken, manden,
kisten.

N.B. Hout dat rondom geschilderd is, wordt gewoonlijk niet snel aangetast.

De grote houtwormkever (Xestobium rufovillosum Degeer)

Algemeen:
Wordt ook Bonte knaagkever of doodskloppertje genoemd.
Larve (worm) is de grote houtworm.

Uiterlijk:
– Imago (volwassen exemplaar) donkerbruin met geelachtige
  spikkels, 4,5 – 9 mm.

– Larve (worm) geelachtig wit, ongeveer 11 mm.

Ontwikkeling en leefwijze:
Volledige gedaantewisseling.
Tast loofhout aan, vooral eiken, maar ook naaldhout. Vnl.
  bij balkeinden en verbindingen.
Balken moeten eerst door vocht en schimmels zijn aangetast,
  voordat eiafzetting plaatsvindt. Dit gebeurt deels in het hout
  in zgn. kraamkamers.
Het vrouwtje legt 40-60 eitjes op ruw hout in spleten en gaten.
Larven leven 3 – 10 jaar in het hout en richten in die periode
  schade aan.
Volwassen kevers leven 10 maanden, waarvan 2 maanden
  buiten het hout.
Gemiddelde levensduur 4 – 5 jaar.
Uitvliegtijd is van maart – juni.
Uitvliegopeningen zijn rond; 2,5 – 4 mm.
Het boormeel is grof van structuur en bevat bolvormige deeltjes.

Preventie:
Voorkom vochtproblemen, zoals lekkage opheffen of ventilatie verbeteren.
Sterk aangetaste balken verwijderen en eventueel hout preventief behandelen.

Bestrijding:
Vochtprobleem opheffen!

Uitsluitend hout behandelen zonder verf- of laklaag d.m.v. injecteren
van de balken onder druk met een chemisch bestrijdingsmiddel.