Laatste nieuws

Invliegopening vleermuizen goed voor eco-systeem

De vleermuis! Wie kent hem niet. Het enige zoogdier dat ook echt kan vliegen. Deze streng beschermde diersoort voedt zich onder meer met vliegen, motten en muggen. Het beestje maakt dankbaar gebruik van de gastvrijheid van boomholten, grotten, huizen of gebouwen, mits het plekje maar beschut is.

Normaliter houdt Gerdon zich dagelijks bezig met wering van vogels. Behalve dat deze gevederde vrienden een enorme bron van ergernis kunnen vormen bij beheerders van kerken, gebouwen of huiseigenaren, brengen ze ook ziektes en vervuiling met zich mee en brengen ze doorgaans schade aan.

De vleermuis daarentegen is een onschuldig beestje waar je weinig tot geen last van hebt. Door in gesprek te gaan met de zoogdierenvereniging in Nijmegen, heeft Gerdon het diertje beter leren begrijpen en is overtuigd dat het diertje van nut kan zijn voor mens en onze kostbare natuur.

Om die reden heeft Gerdon -in nauwe samenwerking met de zoogdierenvereniging- een gecombineerde toepassing ontwikkeld waarbij vogels worden geweerd en vleermuizen op unieke wijze toegang wordt verschaft. Via een zogenaamde invliegopening (afm. +
25 mm. x 200 mm.) kan de vleermuis, door zijn unieke beweegbare skelet, naar binnen om te rusten. In Nederland zijn wel 20 soorten vleermuizen bekend, de dwergvleermuis en de laatvlieger zijn de meest voorkomende.

Voor meer informatie over de gecombineerde toepassing kunt u contact met ons opnemen. Wilt meer weten over de vleermuis en zijn of haar habitat dan verwijzen wij naar de volgende link
http://www.zoogdiervereniging.nl/vleermuizen