meeuwen

De meeuwen (Laridae) zijn een familie van vogels uit de orde steltloperachtigen (Charadriiformes) van ongeveer 120 soorten. 

De belangrijke soorten welke overlast veroorzaken zijn:
De zilvermeeuw (Larus argentatus) is aan de kusten van België en Nederland, soms ook verder landinwaarts, een bekende verschijning. Hij is plaatselijk een algemene broedvogel van het duingebied. De vogel komt voor langs de meeste kusten van Europa, Canada en 's winters aan de kusten van de VS. 

De zilvermeeuw onderscheidt zich van de stormmeeuw doordat hij een beetje groter is: totale lengte circa 60 cm. Het mannetje is gemiddeld wat groter dan het vrouwtje. De zilvermeeuw heeft een witte kop en onderzijde; de bovenzijde is zilvergrijs en het jong van de zilvermeeuw is bruin met donkere vleugels en staart. Afhankelijk van de ondersoort heeft de vogel roze, roodachtige, vleeskleurige, groenige of gele poten. Ook karakteristiek voor de zilvermeeuw is de rode vlek op zijn ondersnavel. Het legsel bestaat meestal uit drie eieren. 

Zilvermeeuwen eten van alles: in hun natuurlijke kustomgeving vooral mosselen, kokkels, krabbetjes en wormen; in de stad allerlei afval. Ze vissen zelf niet of nauwelijks, maar lusten wel degelijk vis en visafval. Zoals alle andere meeuwensoorten eten ze zo veel mogelijk, soms zo veel dat ze niet meer kunnen vliegen. Vermoedelijk is dat om een voorraad te hebben in geval het voedselgebied niet bereikbaar is: bijvoorbeeld een waddenplaat die niet droogvalt.

De stormmeeuw (Larus canus) is een vogel uit de familie van meeuwen en sternen (Laridae). Ze zien eruit als de zilvermeeuw, maar dan met geelgroene poten en een groenachtige snavel en zonder rode vlek. Bovendien hebben ze zwarte ogen, terwijl de zilvermeeuw gele heeft. Mede hierdoor lijkt de stormmeeuw vriendelijker te kijken dan de zilvermeeuw; aan de hand van deze algemene indruk vallen deze soorten het beste van elkaar te onderscheiden.
Op de waddeneilanden is de stormmeeuw het hele jaar door te zien. Aan de rest van de Noordzee- en Atlantische kust komt het dier alleen in de winter. 

Wet natuurbescherming​
Deze wet is van toepassing op alle meeuwensoorten. Dit houdt in dat je deze vogels alleen met een ontheffing mag verstoren, verjagen en/of vangen.