reiniging

Met alleen het aanbrengen van vogelwering is uw probleem niet in zijn geheel opgelost. De vogels hebben immers het pand en de omgeving vervuild. Het laten verwijderen en reinigen van de achtergebleven vervuiling is dan ook ten zeerste aan te bevelen. Vogels zijn nu eenmaal:

• Verspreiders van ziekten (o.a. salmonella, papagaaienziekte).
• Gastheren van parasieten (o.a. mijten, teken, vlooien).
• Gastheren voor nestfauna (o.a vliegen, kevers, zilvervisjes).
• Veroorzakers van vervuiling.
• Veroorzakers van verstopping van goten en afvoerpijpen.
• Veroorzakers van aantasting van ondergrond.
• Veroorzakers van ongelukken.
• Veroorzakers van stankoverlast.
• Veroorzakers van geluidoverlast.
• Veroorzakers van Goodwill schade.

Onze reiniging houdt het volgende in:

Binnen in pand:
Vervuilde delen en ruimte van het pand worden veegschoon gemaakt (verwijderen van nesten, uitwerpselen en alle losse materialen waarmee de vogels in aanraking zijn geweest) en worden eventueel schoon gezogen. Na deze reiniging kunnen wij deze ruimten desinfecteren en/of ontsmetten met een speciaal hiervoor ontwikkeld micro-organismen dodend middel (Ornikill).


Buitenzijde pand:
Alle delen van het pand welke na het veegschoon maken nog vervuild zijn, kunnen worden gereinigd d.m.v. water onder hoge druk. Na deze reiniging kunnen wij deze delen desinfecteren en/of ontsmetten met een speciaal hiervoor ontwikkeld micro-organismen dodend middel (Ornikill).
 

Situatie VOOR Situatie NA    
Situatie voor Situatie na    
Situatie voor Situatie na    
Situatie voor Situatie na