rijksmonumenten

Deze monumentale gebouwen zijn vaak zeer gewilde objecten voor duiven om hierop plaats te nemen. Het nemen van maatregelen tegen de duiven zijn door het karakter van het pand vaak zeer complex. De panden hebben vaak mooie randen, richels, beelden, ornamenten en andere bijzonderheden welke qua aanzicht niet nadelig beïnvloed mogen worden. Hierdoor is een nauwe samenwerking met o.a. de opdrachtgever, architect en monumentenwacht van groot belang.Niet alle systemen mogen worden geplaatst, wat het weren van de duiven er niet eenvoudiger op maakt. Het monteren van de toegestane wering is afhankelijk van de ondergrond, en dient met de grootste zorg te worden uitgevoerd. Hierbij is het belangrijk dat er geen schade of vervolgschade mag ontstaan aan het pand. Dit geldt natuurlijk voor alle te plaatsen wering! De werkzaamheden door Gerdon worden met de uiterste zorg uitgevoerd. Niet voor niets werken wij aan een prettige en constructieve samenwerking voor nu en in de toekomst.

 

Stoomgemaal Cruquius Stadhuis ’s-Hertogenbosch Kabinet der Koning Basiliek Hulst