woonhuizen

Een wooncomplex is door de aanwezigheid van schuilplaatsen en voedsel een gewild object voor duiven. De duiven hebben o.a. op het balkon en andere plaatsen de ideale plek om te nestelen en te verblijven. Niet alle bewoners van een wooncomplex nemen het probleem van de duiven serieus. Ze komen bij overlast dan ook niet meer op het balkon, waardoor de duiven niet meer gestoord worden. De jonge duiven uit het nest zullen telkens naar deze plaats terugkeren, de overlast wordt alleen maar erger!

Een zeer effectief middel tegen overlast door vogels is het monteren van een net voor deze plaatsen. Het aanzicht/uitzicht, wordt bij het op de juiste manier monteren van het net, niet nadelig beïnvloed. Het wordt in de praktijk niet als storend ervaren.

Op dakkapellen en in dakgoten kunnen vogels zorgen voor verstoppingen en lekkages maar ook geluidsoverlast (koerende duiven) is een vervelede zaak. Gerdon is hiervoor ook uw professionele partner.

Spikesysteem op dakkapel Netsysteem voor balkon Draadsysteem op dakrand Gaas in hoek onder makelaar