weringsystemen

Per vogelsoort zijn er verschillende mogelijkheden om de overlast hiervan te beperken. Het kiezen van het juiste vogelwering systeem is van groot belang. Een foutieve keuze kan daarom leiden tot onvoldoende resultaat tegen de overlast. De overlast is in te delen in bepaalde categorieën, waarbij de z.g. ”belastingdruk” van het systeem dé bepalende factor is. Deze weerstand is gebaseerd op het gedrag van vogels t.a.v. nestelen, overnachten en rusten. Geen enkele situatie is dezelfde. Een inspectie ter plaatse is daarom altijd noodzakelijk om een juiste oplossing voor de betreffende situatie te kunnen geven. Vaak is het geven van adviezen/oplossingen in een vroegtijdig stadium zelfs al bij een ontwerp van een gebouw aan te raden.  

Type / soort Netten Gaas Pulse Draad Spike
Meeuwen v v v v / x v
Duiven v v v v / x v
Spreeuwen v v v / x x x
Mussen v v x x x

 

Maaswijdte in mm 16 / 16 20 / 20 50 / 50 75 / 75
Meeuwen v v v v
Duiven v v v v
Spreeuwen v v  x x
Mussen v v x x